به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، روز گذشته در حاشیه دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته در شهرستان بشرویه گفت: ضعف آموزشی یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است از این رو به شدت نیاز به آموزش، ترویج و توانمندسازی کشاورزان در کشور داریم.

محمدشفیع ملک زاده افزود: باید همکاری لازم را با مسئولان برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه کشاورزان و سایر تشکل ها داشته باشیم تا به هر شکلی چه مسائل فنی و چه اجتماعی آموزش های لازم به بهره برداران ارایه شود.

وی بیان کرد: در بشرویه خراسان جنوبی 16 تن پسته در هکتار عملکرد داریم اما به خاطر نبود اطلاعات کافی و عدم انجام آزمایش های ضروری پسته این شهرستان با مشکلاتی از جمله آفات مواجه شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: برای کاهش مشکلات در بحث محصول پسته آشنایی با ارقام مختلف و شرایط اقلیمی و آب و هوا بسیار مهم است تا از این طریق بتوان میزان عملکرد و بهره وری را بالا برد.

وی تاکید کرد: اگر این آموزش در بخش کشاورزی به درستی انجام شود بخش زیادی از مشکلات بخش کشاورزی حل می شود.
ملک زاده عنوان کرد: نظام صنفی کشاورزی یک تشکل صنفی برای بهره برداران بخش کشاورزی است که امروز با ظرفیت های قانونی که در این آیین نامه، اساسنامه و دستورالعمل های وجود دارد برای هویت بخشی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و سازمان دهی مشاغل در این بخش مکلف شده است.

وی اضافه کرد: وظیفه اصلی ما دفاع از حقوق و منافع بهره برداران بخش کشاورزی به ویژه اعضای نظام صنفی است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه حق کشاورزان است که از حقوقشان دفاع شود اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی در وهله نخست با شناسایی کشاورزان و هویت بخشی به آنان پروانه فعالیت برای کشاورز صادر می کند.

وی یادآور شد: کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی می توانند از پروانه فعالیت در دستگاه های مورد نیاز کشور از جمله بانک ها برای گرفتن تسهیلات و ضمانت و همچنین در دادگستری و سایر دستگاه هایی که نیاز به پروانه صنفی باشد استفاده کنند.

ملک زاده استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی بر اساس قانون کشور ماده 63 الحاقیه را از دیگر خدمات نظام صنفی کشاورزی دانست و گفت: حداکثر روی هر پروانه صنفی هر کارفرما می تواند تا پنج کارگر را از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار کند که مشمولیت معافیت حق بیمه دارد یعنی به جای 30 درصد فقط هفت درصد را پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه 10 هزار کشاورز کشور از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار می شوند یادآور شد: در بحث پیگیری مشکلات کشاورزان از جمله تعرفه برق، معافیت مالیاتی خودروها و وانت بارهای کشاورزان افراد دارای پروانه نظام صنفی می توانند از معافیت عوارض و مالیات برخودار شوند.