به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، روز گذشته ( دوشنبه 12 آذر) دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته در شهرستان بشرویه آغاز گردید.   مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با بیان اینکه در زمینه کشاورزی ۱۰ نمونه استانی و چهار نمونه کشوری از شهرستان از جمله پنبه کار،کشاورز حفاظتی، مجری نمونه انتقال آب و... را داشته ایم، گفت: امید است این دوره آموزشی با حضور کارشناسان کشوری و پسته کاران سراسر کشور بهترین خروجی را داشته باشد چرا که اگر ما بتوانیم با اصلاح شیوه های مدیریتی و باغبانی تنها یک درصد درآمد پسته را افزایش دهیم این یعنی سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش درآمد را در بین پسته کاران خواهیم داشت. حسین سرچاهی در حاشیه این دوره ملی افزود: ۱۸ هزار سطح زراعی و ۹ هزار سطح باغات این شهرستان است و ما ۵۳۸ منبع آبی در بشرویه داریم. وی تشریح کرد: امسال بالغ بر ۸۰ درصد کاهش تولید پسته را به دلیل نوسانات دمایی داشتیم و حتی برخی از باغات این شهرستان بدون محصول ماندند. وی افزود: مهم ترین محصولات این شهرستان آویشن و آنغوزه،پنبه و پسته، خاکشیر، زیره سبز و زعفران و زردآلو و همچنین جو و محصولات جالیزی و اخیرا نیز کنجد می باشد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه بیان داشت: بشرویه به عنوان قطب کشاورزی استان مطرح بوده و در اکثر محصولات کشاورزی در استان پیشرو است. سرچاهی اظهار کرد: یکی از پتانسیل های ویژه کشاورزی این شهرستان وجود باغ های وسیع پسته در بشرویه می باشد. وی گفت: بنیانگذار صنعت پسته در شهرستان از سال ۱۳۵۴ در یک مجموعه ۴۰۰ هکتار پسته را کشت کرد و اکنون نیز یکی از کشاورزان بشرویه ای رکوردار تولید ۱۶ تن پسته خشک در هرهکتار در سطح کشور می باشد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه همچنین با اشاره به دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت پنبه در استان نیز افزود: بشرویه تنها مرکز تولید و تکثیر بذر خرداد پنبه در کشور است. وی وضعیت پسته در سال ۹۶ را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در سال ۹۷ بالغ بر ۸۰ درصد کاهش تولید پسته را به دلیل نوسانات دمایی داشتیم و حتی برخی از باغات این شهرستان بدون محصول ماندند. وی اظهار کرد: ما سال گذشته در بشرویه هفت هزار و ۲۰۰ تن برداشت پسته داشته ایم اما متاسفانه امسال تنها هزار و ۷۰۰ تن برداشت کردیم. سرچاهی همچنین خواستار ارائه راهکارهای علمی و عملی در این دوره برای رفع مشکلات آفات پسته در باغات از قبیل حاشیه خشکی برگ، سرشاخه خشکی درختان، نماتد، پسیل پسته و عدم کارایی سموم شد. وی گفت: تمام کشاورزان بر این باور هستند که استان و شهرستان نیاز به یک پژوهشکده پسته دارد. مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بشرویه همچنین اظهار کرد: در سال ۹۵ بالغ بر صد میلیارد تومان تسهیلات کم بهره و بلندمدت به دلیل واردشدن خسارت زعفران به شهرستان پرداخت شد و اکنون هم به دلیل خسارت بسیار پسته، کشاورزان تقاضای اعطای تسهیلات ۳۰ میلیون تومان برای هرهکتار را دارند.