به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته در حاشیه دومین دوره آموزشی ملی مباحث نوین پسته در شهرستان بشرویه گفت: ثبت جهانی محصول پسته باید در دستور کار قرار گیرد تا در آثار جهانی و بین المللی به عنوان یک اثر و محصول ماندگار ایرانی معرفی شود. شکرالله حاجی وند افزود: پسته یک محصول مزیت دار نسبی و اقتصادی است که از 2 میلیون و 800 هزار هکتار اراضی باغی کشور 15 درصد را به خود اختصاص داده است. وی بیان کرد: محصول پسته در دنیا به نام ایران شناخته شده همچنین در کشور نگاه ها به سمت استان کرمان است در حالیکه پسته از این استان به سایر استان ها مهاجرت کرده است. مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امروزه محصول پسته در استان کرمان با توجه به شرایط اقلیمی آن زیاد جایگاهی ندارد و اکثر استان ها به سمت کشت این محصول رفته اند. وی با بیان اینکه پسته یک محصول مزیت دار نسبی و اقتصادی است اظهار داشت: توسعه و کشت این محصول می تواند جایگاه ویژه ای برای ارتقای اقتصادی باغداران به دنبال داشته باشد. حاجی وند عنوان کرد: محصولات پسته، سیب، انگور، پرتقال و خرما جزو پنج محصول اساسی کشور از نظر سطح زیر کشت بوده که در این میان پسته دارای مزیت اقتصادی و ارزشی بیشتری نسبت به بقیه است. وی در ادامه به برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مباحث نوین پسته در زمینه کاشت، داشت و برداشت اشاره کرد و گفت: این دوره آموزشی امسال در استان های دامغان، قم و یزد برگزار شد. مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین دوره آموزشی مباحث نوین پسته اکنون به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی در راستای ارتقای اقتصادی کمی و کیفی این محصول در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه تولید باید مبتنی بر دانش باشد یادآور شد: هر چقدر دانش و توان فکری و علمی باغدار، بهره بردار و تولیدکننده بیشتر باشد تولید از لحاظ کمی و کیفی بهتر و موثرتر خواهد بود. حاجی وند تاکید کرد: برنامه یا پیوست آموزشی و ترویجی برای محصول پسته اوایل امسال تدوین شد و به دنبال آن دوره های آموزشی در سطح کشور در حال برگزاری است. وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه آموزشی در ارتباط با محصول پسته در سطح کشور ادامه خواهد داشت افزود: یکی از مهمترین برنامه های ما اجرای تکنیک سرشاخه کاری پسته است. مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تکنیک سرشاخه کاری به منظور تغییر ارقامی که در باغات قدیم و سنتی وجود داشته اما گریبانگیر مسائل اقلیمی هستند برای محصول گردو نیز در کشور در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: با اجرای تکنیک سرشاخه کاری شاهد تغییر باردهی و افزایش بهره وری محصول پسته در کشور خواهیم بود. حاجی وند تاکید کرد: آفات مربوط به پسته یکی از مراحل داشت این محصول است در حالی که شیوه های آبیاری، تغذیه، هرس، نگهداری، مبارزه با سرما و گرما در این مرحله هم باید مورد توجه واقع شود. وی اظهار داشت: کمیته فنی سازمان حفط نباتات و معاونت باغبانی در سطح کشور آفات و بیماری های محصول پسته را رصد و مسایل فنی را اجرا می کنند ما نیز در این مهم مشارکت داشته و در تصمیم گیری ها نقش داریم. مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه 9 درصد از کل سطح محصولات باغی خراسان جنوبی مربوط به پسته است گفت: وقتی یک باغدار این استان 450 هکتار پسته دارد می تواند کار خاص و شاخصی در استان باشد. وی یادآور شد: اکنون شهرستان بشرویه دارای چهار هزار و 500 هکتار سطح زیر کشت این محصول است که سطح قابل توجهی بوده و نباید نسبت به سطح زیر کشت و آفاتی که این محصول را درگیر کرده بی توجه بود.