به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مجری طرح چغندر وزارت جهاد کشاورزی در بازید از مناطق چغندرکاری خراسان جنوبی در شهر خضری دشت بیاض با بیان اینکه کشت نشایی چغندر قند به طور جدی در دستور کار قرار دارد گفت: کشت نشایی چغندر قند در کشور توسعه وگسترش می یابد. علیرضا یزدانی اظهار داشت: تلاش می شود با توجه به کمبود بارش ها و بحران بی آبی کشت نشایی چغندر قند برای صرفه جویی در مصرف آب در دستور کار قرار گیرد. وی به موفقیت های کشت نشایی آزمایشی در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: شهرستانهای گرمسیر این استان از جمله طبس گلشن می توانند از این نوع کشت برخوردار باشد. مجری طرح چغندر وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: سالانه 100 هزار هکتار از زمین های کشور به صورت بهاره و پاییزه زیر کشت چغندر قند می رود. وی افزود: از ابتدای تابستان تاکنون، 5 میلیون تن چغندر قند از این زمین ها محصول برداشت و برای فرآوری و تبدیل به شکر به کارخانه ها تحویل داده شده است. یزدانی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته در کشور 2 میلیون و 500 هزار تن شکر از چغندر و نیشکر تولید شده است تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به واردات این محصول نیست. وی با بیان اینکه از این مقدار یک میلیون و 105 تن شکر از چغندر قند و بقیه از نیشکر استحصال می شود افزود: سال گذشته کشور با تولید 2 میلیون و 200 هزار تن شکر به خودکفایی رسید. مجری طرح چغندر وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه هم اکنون در ایران فقط در خوزستان تولید شکر از نیشکر داریم اظهار کرد: ایران در ردیف 11 کشور جهان است که از نیشکر شکر تولید می کند.