به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، عصر روز گذشته دوشنبه (24 دی97) کارگروهی با حضور معاونین سازمان، مدیر شهرستان و جمعی از کارشناسان سازمان، به منظور خدمت رسانی بهتر به روستاییان و عشایر شهرستان سربیشه، جلسه ای در شهر مرزی درح برگزار گردید.

این کارگروه با عنوان کارگروه تخصصی روستا و محرومیت زدایی با تشکیل میز خدمت به سخنان مردم شهرستان و شهر مرزی درح گوش کرده و مشکلات و مسائل مربوطه را برای بررسی و اقدام لازم در دستور کار قرار دادند.