به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، روز گذشته یکشنبه ( ۳۰دی۹۷) میزان ۳۰ تن ماهی گرمابی از استخرهای دو منظوره شهر اسفدن برداشت شد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت جدی کشاورزان و بهره بردارن در امر استفاده بهینه از منابع آبی استان، گفت: این میزان برداشت ماهی که در خرداد ماه سال ۹۶ در استخرهای دومنظوره شهر اسفدن رها سازی گردیده بود، برداشت شد.

محمدمهدی سعیدی افزود: با حمایت موثر دولت اقدامات مهمی در راستای استفاده بهینه از منابع آبی استان صورت گرفته که این مهم یکی از دستاوردهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان به شمار میرود.

وی عنوان کرد: علی رغم خشکسالی های چندین ساله در استان ما، امروزه با استفاده از سیستم های نوین در همه بخش های کشاورزی و همچنین استفاده بهینه آب در استخرهای دو منظوره پرورش ماهی، مصرف آب بسیار مناسب و بهینه شده است.