حضور ریاست و همکاران سازمان جهادکشاورزی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن 97