به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار آزمایشگاه مرجع تعیین خاک در استان راه‌اندازی شده است گفت: تمامی نهال‌های که وارد استان می‌شود باید دارای گواهی سلامت باشد.

مهدی عصمتی‌پور در ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی اظهار داشت: خراسان جنوبی خشکسالی‌های چندین ساله را پشت سرگذاشته و وضعیت آب بحرانی است بنابراین به دنبال ساماندهی وضعیت نهال استان هستیم.

وی افزود: در راستای توزیع نهال سالم در این چند سال همکاری و پیگیری خوبی شده است و امسال 90 درصد نهالی که وارد استان می‌شود دارای لیبل گواهی سلامت است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در همه شهرستان‌ها مکاتبات با دادستان انجام شده و نیروی انتظامی هم نهایت همکاری را دارند تا نهال با گواهی سلامت وارد استان شود.

عصمتی‌پور تشریح کرد: در شهرستانها و مرکز استان نهالستان را ساماندهی کردیم و در 11 نهالستان که در خراسان جنوبی وجود دارد از ابتدای سال بازدیدها انجام می‌شود.

وی بیان کرد: امسال برای اولین سال آزمایشگاه مرجع تعیین خاک راه‌اندازی شده و همه نهالستان‌های استان از نظر تغذیه‌ای و بیماری‌های خاک بررسی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: به جز درخت زرشک و عناب مابقی نهال‌ها بابد لیبل گواهی سلامت داشته باشد افزود: امسال برای نهال محصولات مزیت‌دار استان یارانه در نظر گرفته‌ایم که شامل نهال سنجد، زرشک، عناب، گل محمدی و کشت گیاهان دارویی است.

عصمتی‌پور با بیان اینکه باغات الگویی سنجد راه‌انداری شده و برای پرورش گل محمدی نیز اقدام شده است گفت: در درختکاری بر روی موضوعات جدیدی از جمله اراضی شیب دا و مستثنیات کار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال کشت خارشتر آغاز شده و به پنج استان کشور بذر آن را ارسال کردیم و به دستور وزیر تامین بذر خارشتر در کشور بر عهده خراسان جنوبی است که امسال در 599 هکتار بذر این محصول کشت شده است.