به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت: سال گذشته 265 میلیارد تومان سرمایه گذاری درقالب پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی استان انجام شد.

غلامرضا قوسی اظهار کرد : سرمایه گذاری انجام شده مربوط به پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات کم بهره به خسارت دیدگان بخش کشاورزی، مشاغل خانگی، مکانیزاسیون کشاورزی، سرمایه در گردش و .. می شود.

وی با بیان این که تسهیلات پرداخت شده در قالب سرمایه درگردش بیشتر تثبیت اشتغال و حفظ سرمایه گذاری های انجام شده را شامل می شود، افزود: تعداد متقاضیان برای بهره مندی از تسهیلات بخش کشاورزی در سرفصل های مختلف بسیار بود اما بعد از بررسی درخواست ها این منابع به متقاضیانی تعلق گرفت که شرایط لازم را داشتند .

وی با اشاره به معرفی طرح های ثبت نام شده در سامانه کارا و درخواست تسهیلات بیش از شش میلیارد تومان به کارگروه ملی تسهیلات پایدار اشتغال روستایی تشریح کرد: از طرح های معرفی شده به کارگروه ملی دو طرح تایید شده و تسهیلات مورد نیاز آن ها که بیش از 30 میلیارد تومان می شود در حال پرداخت است و دو طرح دیگر هم تایید کارگروه ملی را گرفته اند و متقاضیان در حال تکمیل پرونده هستند که به طور حتم در شش ماه ابتدای امسال منابع درخواستی آن ها تزریق خواهد شد.

غلامرضا قوسی به عملی شدن 106 درصدی تعهد اشتغال بخش کشاورزی استان در سال گذشته اشاره و اظهار کرد :تعداد اشتغال ایجاد شده با استفاده از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری و دیگر منابع تسهیلاتی را یکی دوسال دیگر بعد از به سرانجام رسیدن طرح ها می توان اعلام کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه تعهد اشتغال امسال، گفت: هنوزکارگروه اشتغال در سال 98 تشکیل نشده است تا بتوان اعلام کرد سهمیه بخش کشاورزی برای امسال چقدر است.