به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شب گذشته (چهارشنبه 4 اردیبهشت) معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در گفتگوی ویژه خبری ساعت 20 شبکه خاوران حضور پیدا کرد و در خصوص هجوم کرم برگخوار به چند شهرستان استان گفتگو کرد.

مهدی عصمتی پور با اشاره به اینکه جای هیچگونه نگرانی در این مورد وجود ندارد، گفت: با نگاهی به پایان سال گذشته (سال 97) که زمستان سختی را سپری نکردیم و با یخبندان های کمی مواجه بودیم و همچنین با عنایت به شرایط اقلیمی بسیارعالی و بارندگی های بسیارخوبی که در سال جدید در سطح استان شاهد آن بودیم، رشد مراتع استان در بهار سال جاری به لحاظ وضعیت گیاهی بسیار عالی است.

وی افزود: رشد مناسب علف و گیاهان مرتعی باعث هجوم کرم برگخوار شده که بیشترین خسارت این آفات در مراتع است و جای هیچگونه نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این آفت به محصولات کشاورزی هیچ خسارتی نمی زند، ادامه داد: این کرم تنها به برگ گیاهان مرتعی خسارت می زند اما اگر کشاورز یا کشاورزانی در اراضی دیم خود با هجوم این آفت مواجه گردیده اند، می توانند با مراجعه به کارشناسان ما درمراکز جهادکشاورزی یا مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان، نکات لازم در خصوص چگونگی سم پاشی به صورت نواری را دریافت نمایند.

مهدی عصمتی پور در پایان گفت: این آفت بیشتر در مراتع وجود دارد، پس به دلیل مباحث زیست محیطی و همچنین استفاده دام از مرتع، می بایست سم پاشی بصورت نواری انجام گردد