به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گرده افشانی در سطح مزارع و باغات باعث افزایش محصول میگردد، گفت: درحال حاضر 25 هزار کلینی زنبور عسل در سطح استان داریم.

محمود اشرفی گل افزود: در بحث گرده افشانی در سایر استان ها علی الخصوص سایر مناطق جهان از زنبور دار دعوت می شود برای اینکه گرده افشانی در باغات آنها انجام شود تا تولید محصول خوبی داشته باشند و محصول تقارن خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از گیاهان گرده افشانی غیر مستقیم دارند، تشریح کرد: زنبور یکی از حشرات مفیدی است که از طریق گرده افشانی باعث ازدیاد محصول در باغات و مزارع می شود و پیشنهاد شده است برای هر هکتار حدود حداقل 2 تا 3 کلینی نگهداری شود که باعث افزایش محصول می شود و گرده افشانی توسط زنبور ها انجام شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: زنبور عسل یک موجودی است که روی یک گل می نشیند و تا زمانی که روی گل مثل زرشک می نشیند روی یک گل دیگر نخواهد نشست و لذا همین عامل باعث گرده افشانی مناسب می شود.

محمود اشرفی باد را یک عامل گرده افشانی دانست و افزود: زنبور عسل خاصیت ویژه ای دارد و این گرده افشانی را به نحو احسن انجام می دهد و ما از این حشره مفید در جامعه باید استفاده می کنیم تا باعث افزایش محصول در گیاهان زراعی و باغی بشیم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این خصوص گفت: بحث پرورش زنبور عسل یکی از فعالیت های تولیدی هست که در سطح استان خراسان جنوبی مطرح و از اینرو کیفیت عسل استان خراسان جنوبی به عنوان عسل های برتر در سطح کشور شناخته می شود.

عبدالرضا رضایی با بیان اینکه پرورش زنبور عسل علاوه بر خود تولید عسل مزایای دیگری هم دارد، افزود: در بسیاری از نقاط کندوهارا داخل باغات قرار میدهند که در افزایش کمیت و کیفیت میوه تاثیری مثبتی داشته باشد.

وی به اجاره کندوهای عسل اشاره کرد و عنوان داشت: باغداران در بسیاری از باغات وسیع، برای اینکه افزایش کیفیت داشته باشند، هزینه ای را پرداخت و کندو های زنبور عسل را اجاره میکنند و این امر بیشتر برای میوه های دانه درا و هسته دار تاثیر مثبتی داشته و به اثبات رسیده است.

رضایی عنوان کرد: در خصوص باغاتی که کندو در آن قرار می گیرد باید دقت بشود که در باغاتی که آلوده یا دچار بیماری و یا مبارزه شیمیایی انجام می شود، کندو مستقر نشود چون هم به کندو و هم به زنبور آسیب جدی وارد می گردد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان گفت: میزان 78 هزار هکتار سطح باغات استان قابلیت گرده افشانی دارد که این میزان شامل مزارع زعفران هم می شود.