به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گفت :کشاورزان خراسان جنوبی تا 26 اردیبهشت مهلت دارند برای استفاده از خدمات مبارزه بیولوژیک با آفت کرم گلوگاه انار ثبت نام کنند.

مهدی یوسفی افزود: همه ساله کرم گلوگاه انار درصد بالایی از محصول تولیدی را از بین می برد که یکی از راهکارهای رفع معضل استفاده از زنبور تریکوگراما است.

وی عنوان کرد : در این راستا متقاضیان برای استفاده از ۵۵ درصد یارانه دولتی که اولین نسل آفت ابتدا خرداد است ، تنها تا یک هفته فرصت دارند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها برای ثبت نام مراجعه کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون یک انسکتاریوم دولتی در فردوس و یک انسکتاریوم خصوصی در سربیشه فعال است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد : بر اساس مقدار سطح زیر کاشت انار به همراه تریکوکارت یک جدول ارائه می شود تا در 10 مرحله این کارتها را در باغ انار رهاسازی کنند.

این مبارزه با رهاسازی زنبور تریکو گرامای تولید شده در انسکتاریوم های سربیشه و فردوس در باغات انجام می شود.

آفت کرم گلوگاه انار ، تخم های خود را داخل تاج میوه می گذارد و به همین علت مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن است و از طرفی سمپاشی در باغهای انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت ها بخصوص کنه ها می شود.

سطح زیر کاشت انار سال زراعی گذشته در خراسان جنوبی 4 هزار و 370 هکتار با تولید 25 هزار و 163 تن است.