به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: برای خرید تضمینی گندم کشاورزان امسال 19 مرکز جمع آوری در شهرستان های استان فعال است.

مهدی عصمتی پور افزود: خرید تضمینی گندم از کشاورزان در استان آغاز شده است و هیچگونه نگرانی بابت پرداخت بهای گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید وجود ندارد.

وی ادامه داد: بهای گندم خریداری شده از کشاورزان امسال در اسرع وقت و در نهایت 24 ساعت به حساب آنها پرداخت می شود.
وی بیان کرد: قیمت پایه هر کیلوگرم گندم تضمینی یکهزار و 700 تومان است بنا بر میزان کیفیت محصول این قیمت افزایش هم خواهد داشت.

عصمتی پور یادآور شد: با توجه به ورود بیش از حد دلالان به خرید گندم و جلوگیری از این مشکل، از کشاورزان انتظار داریم برای تحویل محصول خود به مراکز خرید و جمع آوری گندم مراجعه کنند.

وی سطح زیر کشت محصول گندم در استان را 18 هزار و 650 هکتار دانست و بیان کرد: میزان برداشت گندم از اراضی سطح زیر کشت بیش از 64 هزار تن پیش بینی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های کشاورزان و بهره برداران و همکاری آنها با دلالان تاخیر در پرداخت بهای محصول است که این موضوع امسال رفع شده و هیچ جای نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.

مهدی عصمتی پور گفت: پارسال 10 هزار و 550 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد که تمام مطالبات آنان در ماه های اول پرداخت شد.