به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با بیان اینکه خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در شهرستان درمیان از اواخر خرداد آغاز خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود امسال یک هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شود

وحید ضیائیان احمدی افزود: با توجه به سرمای اول فصل و گرم شدن هوا ریزش محصول زرشک در باغات شهرستان شروع شده و کشاورزان باید نسبت به تغذیه باغات با کلسیم و اسید آمینه اقدام کنند.

مدير جهاد كشاورزی درميان با بیان اینکه خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در شهرستان از اواخر خردادماه شروع خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود امسال یک هزار و 500 تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

ضیائیان احمدی با اشاره به اینکه برای پلاک گذاری (هویت دارکردن) دام های سنگین تا آخر مردادماه و دام‌های سبک تا پایان سال فرصت است، ادامه داد: درغیر این صورت با مشاهده دام فاقد پلاک، دام کشف شده قاچاق محسوب و توقیف می شود لذا باید دامداران جهت ثبت نام به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

وی به لزوم اصلاح روشهای انتقال و توزیع آب اشاره کرد و افزود: در مسیر انتقال آب از منبع تا ابتدای مزرعه، مقداری آب از طریق کانال‌های انتقال آب تلف می شود که کشاورزان می توانند با بهره جستن از روش‌های نوین انتقال آب، ضمن جلوگیری از تلفات آن، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند شوند.

مدير جهاد كشاورزی درميان با تاکید بر اینکه حفاظت ازآب، خاک، محیط زیست و سایر منابع از اصول اساسی کشاورزی حفاظتی است دکه موجب پایداری کشاورزی خواهد شد، عنوان کرد: از طریق مدیریت بقایا و مدیریت عملیات ماشین در کشاورزی می‌توان از تخریب ساختمان خاک و فرسایش بادی و آبی خاک ها جلوگیری کرد و همچنین در دراز مدت خاک های فقیر را به خاک های غنی از موادآلی تبدیل کرد.

به گفته وی ازمزایای دیگر کشاورزی حفاظتی مصرف بهینه آب است که با توجه به خشکسالی‌های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار است لذا از کشاورزان درخواست می‌شود با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک منطقه و خشکسالی‌های اخیر اصول کشاورزی حفاظتی را برای تولید پایدار و اقتصادی در دستور کار قرار دهند.

ضیائیان احمدی در پایان بیان کرد: در راستای کشاورزی حفاظتی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در شهرستان درمیان عملیات خاک‌ورزی در سطح بیش از 800 هکتار انجام شده است.