به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شامگاه سه‌شنبه (۱۰تیر۹۹) مشاور مقام عالی وزارت و مجری کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه ای با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند، مدیر کارآفرینی دانشگاه و اساتید پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند در خصوص راه اندازی مدل های نوین کسب و کار در کشور و شیوه اجرای آن در استان خراسان جنوبی گفت: راه‌اندازی دفتر کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷ علیرغم وجود مشکلات متعدد در حوزه کشاورزی ایجاد الگوی مناسب فرهنگی در خصوص برخورد با راهکارهای حل مشکل به عنوان مسیر ورودی به ترمیم رسیدیم.

 دکتر حمیدرضا مختاری اظهار داشت: مراکز نوآوری به عنوان ابزار مناسب در جهت شناخت مشکلات و ارائه راهکار مناسب از طریق ایجاد استارت آپ های حوزه کشاورزی، می بایست مورد توجه بیشتر مسئولین قرار گیرد.

 وی بیان کرد: ایجاد شبکه های ارتباطی در حوزه کشاورزی مورد توجه دفتر کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی است که پیش بینی می شود در آینده نزدیک شاهد ایجاد رشد ساختاری و جهش در تکمیل این شبکه باشیم.

 مجری کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نهاد سازی در عرصه کشاورزی افزود: دولت برای واگذاری تصدی امور به ایجاد نهادهای قوی نیاز دارد.

مختاری ادامه داد: برای ایجاد این نهادها و چرخه مناسب تولید نیاز به تسهیلگری در بخش کشاورزی و مقررات زدایی داریم، که پیش بینی می شود با اجرایی شدن الگوهای توسعه کسب و کارهای نوین و نوپا بتوانیم بیش از گذشته در جهت تسهیل امور گام برداریم.

 وی در پایان به ایجاد جریان پایش در عرصه انجام مقررات اشاره کرد و ابراز خرسندی نمود که در آینده نزدیک تغییر نگرش در بخش کشاورزی کشاورزی را شاهد خواهیم بود.