پیش بینی شده 490 تن آلو بخارا از سطح باغات زیرکشت این محصول برداشت انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق گفت: سطح زیرکشت آلوبخارا در استان حدود 136.6 است که از این میزان 112 هکتار بارور و مابقی نهال هستند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود طی امسال حدود 490 تن از سطح زیرکشت آلو در استان برداشت داشته باشیم، ادامه داد: بیشترین سطح زیرکشت این محصول در شهرستان قاین است.

ولی پور مطلق گفت: ارقام آلو در استان از نوع محلی است و برداشت این محصول از 10 شهریورماه آغاز و تا بیستم مهرماه ادامه دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: سال گذشته حدود 460 تن برداشت آلو بخارا در استان داشته‌ایم.