به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی گفت: خراسان جنوبی به دلیل این‌که به زاهدان و مشهد نزدیک تر است گل نرگس تولیدی استان به این شهرها برای فروش ارسال می‌شود و در بحث فروش گل نرگس بسته بندی، نگهداری، ماندگاری و ارسال مهم است که هر چه مسافت نزدیک تر باشد گل بهتری به دست مشتری می‌رسد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در مورد کیفیت گل نرگس خوسف نسبت به نرگس شیراز، اظهار کرد: شرایط اقلیمی خراسان جنوبی، آب، هوا،تغذیه و کودهای حیوانی باعث شده کیفیت گل نرگس تولیدی خراسان جنوبی بهتر باشد که این نیز مزیتی برای استان می باشد از طرفی شرایط آب و هوایی گرم و خشک استان میزان بهره وری و تولید را نسبت به سایر استانهایی که گل نرگس دارد کمتر می‌کند.

وی در مورد گرفتن اسانس گل نرگس، افزود: استان مرکزی یا خوزستان در این خصوص اقدام کرده و عطر گل نرگس را تولید کردند، اما با توجه به این‌که تهیه دستگاه‌ها و فرآوری گل نرگس برای عطر و اسانس گیری باید دارای توجیه اقتصادی باشد. اگر در خراسان جنوبی بخش خصوصی یا بهره‌برداری درخواست و توانایی انجام داشته باشد،  از وی حمایت می‌شود.

وی عنوان کرد: چون تنها دو شهرستان در خراسان جنوبی در زمینه کشت گل نرگس فعال است احتمالا توجیه اقتصادی برای اسانس گیری در استان نیست، که اگر بود اقدام می‌شد. اگر پیشنهادی در بحث فرآوری گل نرگس و تهیه عطر آن باشد، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعاون و سایر نهادهای مربوط با ارائه تسهیلات خاص حمایت می‌کنند. اگر فرآوری گل نرگس در استان توجیه اقتصادی داشته باشد و مانند سایر محصولات کشاورزی درخواست وجود داشته باشد، صنایع تبدیلی تکمیلی و بسته بندی حمایت کرده و مجوزهای لازم را صادر می‌کنند.

قوسی گفت: در بحث معرفی گل نرگس خوسف چندین جشنواره گل نرگس در شهرخوسف برگزار شده که این اقدامات باعث معرفی شده است.

وی در مورد پرداخت تسهیلات به بهره برداران گل نرگس، بیان کرد: تاکنون که تسهیلاتی اعلام و ابلاغ نشده اما اگر از محل تبصره ۱۸ تسهیلاتی اعلام شود شامل گل نرگس نیز خواهد شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: درصد سود تسهیلات و مدت تنفس مربوط به ساختار بانکی است و ما هم این مسائل را می‌دانیم مکاتبه می‌کنیم اما مسئله‌ای است که به بانک مربوط است و ساختار تسهیلات اعلام و پرداخت شده اینگونه است. این‌که بهره بردار اعلام می‌کند تا حداقل سه سال گل نرگسی که کشت کرده به بهره ‌وری و فروش نمی‌رسد که بتواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند جهاد کشاورزی هم می‌داند اما ساختار تسهیلات، با درصد سود و مدت تنفس در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: سطح زیرکشت گل نرگس در خراسان جنوبی ۳۹ هکتار است.

قوسی با بیان این‌که ۷۵۰ بهره‌بردار گل نرگس در استان فعالیت دارند، افزود: بیشترین سطح زیر کشت مربوط به شهرستان خوسف با ۲۴ هکتار و بعد طبس با ۱۴.۵ هکتار است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برداشت گل نرگس در خراسان جنوبی از اواخر آبان آغاز شده و در صورتی که شرایط جوی استان مساعد باشد تا نیمه اسفند ادامه دارد.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶ میلیون شاخه گل نرگس از نرگس‌زارهای خراسان‌جنوبی برداشت شود. همچنین سال گذشته نیز ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار شاخه گل نرگس برداشت شده است.

قوسی در مورد بازار فروش گل نرگس تولید شده در خراسان‌جنوبی که بیشتر بازارهای گل مشهد و زاهدان است و گل نرگس شیراز در بازار گل تهران شناخته شده است، گفت: برند نرگس شیراز معروف است، چون در استان فارس و کازرون گل نرگس معروف است و به صورت دیم و آبی کشت می‌شود. میزان تولید گل نرگس فارس، خوزستان، کازرون، بهبهان و لرستان از خراسان جنوبی بیشتر است و اغلب به صورت دیم کشت می‌شود، طبیعی است در بازار گل تهران گل نرگس شیراز معروف باشد.