به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان اجرای مدیریت تلفیقی آفات را از اولویتهای این بخش در استان بیان کرد و گفت: مدیریت تلفیقی آفات (IPM) شامل سیستمی از کنترل آفت است که در آن تلفیقی از روشهای مختلف کنترل آفات از جمله مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیک، شیمیایی و... استفاده می شود تا ضمن کسب سود اقتصادی حداکثر، حداقل آسیب به محیط زیست وارد و سلامت انسان، دام و گیاهان حفظ شود.

مهدی یوسفی افزود: به این علت است که استفاده گسترده از آفت‌كش‌هاي شيميایي، تبعاتی نظیر ايجاد مقاومت در آفات، نابودي دشمنان طبيعي و طغيان مجدد آفات و ورود باقيمانده سموم شيميايي به چرخه حيات ومحصولات كشاورزي را دارد. وی بیان کرد: با اجرای این روش کاربرد منطقی و اصولی آفت کش ها و استفاده بیشتر از روش های غیر شیمیایی در پیش گرفته می شود تا از این طریق، گام موثر و ارزشمندی در تولید محصول سالم و ارتقاء سلامت جامعه برداشته شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون سطحی معادل 3442 هکتار مبارزه با آفات با استفاده از تجهیزات کنترل غیر شیمیایی در محصولات باغی، زراعی و گلخانه استان انجام گرفته است. در همین راستا تعداد 55548 عدد کارت زرد، 4900 عدد کارت آبی و 1819 عدد فرمون ردیابی آفات استفاده شده است.

یوسفی در ادامه از کشاورزان خواست تا با رعايت بهداشت باغی و زراعی جمعيت بعضي از آفات را در سال آینده كاهش و هزینه های مبارزه را به حداقل برسانند. به عنوان مثال براي كاهش جمعيت و حتي كنترل زنبورهاي مغز خوار پسته، مي توان به تاثير قاطع و بسيار خوب برداشت كامل محصول (حتي پسته هاي پوك و كال) و جمع آوري دانه هاي باقيمانده روي درخت و همچنين پسته هاي پوك حاصل از عمليات پوست گيري و فرآوري در اطراف ترمينال هاي ضبط و زير خاك كردن و يا سوزاندن آنها اشاره كرد كه مي تواند جمعت اين آفت را به خوبي كنترل كند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هرس و حذف شاخه های خشکیده و انهدام آنها در کاهش جمعیت آفات چوبخوار، را بسیار موثر دانست و گفت: بهترین و موثرترین روش کنترل آفت کرم گلوگاه انار، جمع‎آوری و انهدام انارهای آلوده در طول فصل و بعد از برداشت آن است، که البته اين عمل بايد همگاني و در سطح وسيع صورت گيرد. یوسفی افزود: بنابراین فصل پاییز و زمستان فرصت مناسبی برای اجرای عملیات کنترل غیرشمیایی آفات در باغات و مزارع می باشد که می بایست مورد توجه ویژه کشاورزان محترم قرار گیرد.