صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی، الگوي موفق اقتصاد مقاومتي برای توانمندسازی زنان روستائی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق گفت: طرح آموزش زنان روستایی و توسعه اشتغال خانگی دارای ردیف اعتباری مجزا در استان و هرساله ميزان آن  افزايش  مي‌یابد که این اعتبار امسال 3450 میلیون ریال بوده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی افزود: این اعتبارات درقالب كلاس و كارگاه آموزشي و بازيد آموزشي در راستای افزايش سطح دانش و مهارت زنان روستايي اجرا مي‌شود.

وی تصریح کرد: صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی به عنوان الگوي موفق اقتصاد مقاومتي برای توانمندسازی زنان روستائی و فراهم کردن شرايط دسترسی آنها به منابع مالی كه منجر به ایجاد اشتغال و تولید درآمد در جوامع روستائی مي‌شود.

ولی پور مطلق ادامه داد:  تعداد صندوق 166 عدد و  تعداد اعضا آن 6984 نفر با سرمايه 31 هزار و 885 ميليون ريال است.

وی عنوان کرد: صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های زنان روستایی از 12 صندوق حمايت از توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي زنان روستايي تشكيل شده که در سطح كشور سه صندوق با 1274 نفر و 34 صندوق خرد در اين استان فعال هستند.

رییس جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: در راستای تاسيس و راه‌اندازي صندوق شهرستاني زنان در ساير شهرستان‌ها طرح توانمندسازي دختران و زنان روستايي و عشايري با تاكيد برحمايت از صندوق‌هاي اعتبارات خرد با اعتبار 19ميليارد ريال در كارگروه بانوان استانداري و شوراي برنامه ريزي استان مطرح و مصوب شد.

ولی پور مطلق اضافه کرد: در قالب این صندوق از محل تبصره 3 بند 9 ماده 31 احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 10 بهمن ماه سال گذشته 50 درصد از سهم دولت تامين و 50 درصد مابقي سهم دولت نیز با پيگيري و مساعدت دفتر توسعه فعاليت‌هاي زنان روستايي و با همكاري شركت مادر تخصصي تامين خواهد شد. 

وی یادآور شد: طرح تسهیلگران زن توسعه روستایی با تعداد264 نفر  1320 نفر روز آموزش انجام و صدور کارت تسهیلگری در راستای تجهیز و حمایت اجرا شده است.

رییس جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: یک مرکز رشد و توسعه کارآفرینی با 120 نفر اعضاء و سه خوشه كشاورزي، صنايع دستي و خدمات فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت 15 شرکت تعاونی زنان روستا  با 3372  نفر یادآور شد: در زمینه پروژه‌های اشتغالزا نیز سه پروژه از محل اعتبارات ملي اجرایی شده که این پروژه‌ها شامل؛ فرآوري گياهان دارويي، نانوايي سنتي و آبنبات‌ريزي است.

ولی پور مطلق ادامه داد: در اجراي طرح نوغانداري با فعالیت 38 بهره‌بردار زن ميانگين توليد40 كيلوگرم بوده که ميزان كل توليدي این طرح 3040 كيلوگرم بوده است.

وی با اشاره به همكاري‌هاي بين بخشي اظهارکرد: در این خصوص با مركز آموزش تحقيقات و منابع طبيعي اجراي طرح آموزش زنان روستايي  به تعداد 1404 نفر روز در شهرستان‌هاي بيرجند، سربيشه، فردوس و قاين برنامه ریزی شده است.

وی افزود: همچنین با دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در خصوص اجراي طرح پيشگيري از تب مالت به تعداد 48 مورد با برگزاری 1483 نفر روز كارگاه آموزشي همکاری انجام شده است.

ولی پور مطلق اضافه کرد: با صندوق كارآفريني اميد و اجراي طرح تامين مالي خرد با انتخاب 110 تسهيلگر زن روستايي و ايجاد 55 صندوق خرد نیز همکاری‌های لازم انجام شده است.

وی از جذب8250 ميليون ريال تسهيلات و تزريق به سرمايه صندوق‌ها خبرداد و یادآور شد: همچنین 2400 ميليون ريال تسهيلات و تزريق به سرمايه صندوق‌هاي قديمي تشكيل شده قبل از سال 94 جذب شده است.