به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، با حضور امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولین نهبندان افتتاح و بهره برداری از آبیاری کم فشار چاه تجمیع  شماره ٢ در روستای چاهداشی با اعتباری جمعاً بالغ بر ۵ میلیاردو ٨٢٠ میلیون ریال درسطح  ۶٠ هکتار از محل اعتبارات فنی وزیربنایی وتثبیت اشتغال ۱۱۵نفر صورت پذیرفت.

همچنین احیاء و مرمت قنات روستای حاجی آباد دهنو بطول ۴٠٠ متر طول سرشکاف وباربرداریی طوقه چینی با اعتبار هزینه شده جمعا بالغ بر ٣ میلیارد ریال از محل اعتبارات بنباد برکت و فنی اعتباری وتثبیت اشتغال ۹۵ نفر صورت پذیرفت.