دومین مدیر زن در سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی انتصاب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مراسم تکریم و معارفه مدیریت هماهنگی ترویج این سازمان برگزار شد که در این مراسم از تلاشهای مهندس مهدی نوفرستی در مدت 3 ساله تصدی این مدیریت، قدردانی گردید و سرکارخانم مهندس شراره شیبانی به عنوان مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی منصوب شد.

خانم شیبانی قریب به 26 سال سابقه خدمتی دارد که 22 سال از دوران خدمتی خود را به عنوان کارشناس مسئول امور زنان روستایی و عشایری در سازمان جهاد مشغول فعالیت بوده است  .

در اوایل ماه جاری(آبان96) «نخستین همایش نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار»که با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی وتنی چند از مسئولین کشوری در تهران برگزار شد، خانم مهندس شراره شیبانی توانست عنوان «کارشناس مسئول برتر امور زنان روستایی و عشایری» در سطح کشور را بخود اختصاص دهد.

لازم به ذکر است که پس از خانم جوادی بایگی که به عنوان مدیرجهادشهرستان سربیشه انتخاب شد، خانم شیبانی دومین بانو در سازمان جهادکشاورزی است که پست مدیریتی دریافت کرد.