مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح آبیاری و زهکشی رودخانه‌های مرزی کشوراز سد رزه و اراضی پایاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح آبیاری و زهکشی رودخانه‌های مرزی کشور و معاونت وی از سد رزه و اراضی پایاب بازدید کردند.

این بازدید با هدف میزان پیشرفت پروژه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی پایاب سد رزه انجام شد و سجادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و هادی‌زاده، معاونت وی از نزدیک از پیشرفت کار در این پروژه مطلع و ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم برای بهبود اجرای پروژه قول مساعدت در تکمیل آن دادند.

در ابتدای بازدید که با همراهی هاشم ولی‌پورمطلق، رییس سازمان جهاد کشاوزی استان و نصرآبادی، مدیر کل منابع طبیعی استان انجام شد به محل اراضی واگذار شده به شرکت بهره‌بردار این اراضی و نیز از درختان به ثمر رسیده در سطح 26 هکتار شامل درختان انار و عناب مراجعه و در ادامه از پروژه 210 هکتاری اراضی پایاب واقع در محل دشت رزه و تاسیسات اجرا شده آبیاری تحت‌فشار این اراضی بازدید کردند.

لازم به ذکر است که سطح اجرایی کامل این پروژه 310 هکتار است که از این میزان 210 هکتار اجرا و 30 هکتار در دست اجرا است و همچنین 60 هکتار نیز در حال طی کردن مراحل مطالعات و طراحی است و میزان تخصیصی آب به این اراضی 95 لیتر بر ثانیه بوده است.

از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح می‌توان به اجرای دایک حفاظتی به طول2350 متر، ساختمان فیلتراسیون به وسعت 300 متر مربع، جاده دسترسی بین مزارع 15هزارو600 متر که 11هزار متر آن اجرا و مابقی در حال اجرا است اشاره کرد.