راهبرد مشارکت الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی

سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی در راستاي انجام ماموریت سازمانی خود تلاش می کند با برنامه محوري، نگاه سیستمی، پشتوانه آمایشی و توان کارشناسی خدمات باکیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید.چشم انداز سازمانی ما آن است که همواره بعنوان یکی از بهترین سازمان ها در خدمت رسانی نزد مردم شناخته شویم. ارائه خدمات علمی ، دقیق ، کارشناسی ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران در صدر ارزش هاي سازمانی ما قرار دارد.

هر سازمانی در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسویه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندي خود را از دریافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید .

در این راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمی سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی برخود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوي نخبگان، متخصصین ، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه هاي اجرائی عمومی را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید. سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه هاي اجرائی را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از طرح ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی خود را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی ، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام مینماید.

  1. کلیه شهروندان می توانند درخواست ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق منوی میز خدمت به سامانه های/ “پاسخگویی به شکایات” و سامانه “پیشنهادات و انتقادات” که تحت همین عنوان د ر پایگا ه اطلاع رسانی سازمان قرار داده شده است، ارسال و کد رهگیري دریافت نمایند. درخواستهاي واصله به صورت مکانیزه به واحدهاي تخصصی ذي ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود. شهروندان می توانند با استفاده از کد رهگیري پاسخ خود را دریافت نمایند.
  2. شهروندان می توانند از طریق “ارتباط با رئیس سازمان ” که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار داده شده است، درخواستهاي خود را مطرح نمایند. درخواستهاي واصله به صورت مکانیزه به واحدهاي تخصصی ذي ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود .
  3. شهروندان می توانند از طریق منو معرفی سازمان /بخش اطلاعات تماس سازمان “تماس با ما ” / شماره تلفن، پست الکترونیکی مدیران و مسئولان سازمان دریافت و از این طریق با افراد مذکور ارتباط برقرار نمایند.
  4. شهروندان می توانند از طریق منوی ارتباط مردمی و اطلاعیه ها و یا منوی میر خدمت به گزینه “نظرسنجی خدمات” که تحت همین عنوان درپایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار داده شده است نظرات خود را به سازمان ارسال نمایند.