به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، روز (پنجشنبه 13 دی) در حاشیه جشن شکرگزاری برداشت گل نرگس در شهرستان خوسف،  تفاهم نامه ای به منظور احیا و توسعه گل نرگس و حمایت ویژه از این محصول راهبردی بین سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و فرمانداری خوسف امضا شد.
در این تفاهم نامه سازمان جهاد کشاورزی تعهد کرد به منظور کمک به توسعه سطح زیر کشت و کاهش هزینه های تولیدی گل نرگس، یارانه نهاده های مورد نیاز را پرداخت کند. احداث چند مزرعه الگویی تولیدی - ترویجی با مشارکت مردم از محل اعتبارات فنی و اعتباری ترویج کشاورزی و طرح تحقیقاتی متناسب با موارد مرتبط با تولید گل نرگس از محل اعتبارات تحقیقات از دیگر مفاد تفاهم نامه مذکور است. همچنین در این تفاهم نامه آمده است در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبار پروژه افزایش تولید گل گیاهان زینتی به صورت ویژه و متناسب با نیاز شهرستان اختصاص داده شود. تشکیل تعاونی نرگس کاران با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان خوسف و عملیاتی شدن بیمه نرگس کاران برای نخستین بار در کشور از دیگر مفاد این تفاهم نامه ذکر شده است. در تفاهم نامه همکاری که بین فرمانداری خوسف و جهاد کشاورزی منعقد شد بایستی به منظور کاهش اثرات آب و هوایی و کنترل تنش های مربوط به تولید گل نرگس، امکان استفاده از تسهیلات برای احداث گلخانه های کوچک مقیاس فراهم شود.
سطح زیرکشت گل نرگس شهرستان خوسف 24 هکتار است که 70 درصد آن بارور است و امسال 12 میلیون شاخه گل به ارزش چهار میلیارد تومان برداشت خواهد شد.