بیانیه سطح توافق خدمات تارنمای سازمان جهاد کشاورزی استان  خراسان جنوبی

 

بازدید کننده محترم پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان  خراسان جنوبی

بیانیه سطح توافق خدمات پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

١- این پورتال به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات و پیشنهادات شما متقاضیان گرامی در صفحه اصلی و در منوی میز خدمت  سامانه های پاسخگویی به شکایات و سامانه پیشنهادات و تکریم ارباب رجوع  پاسخگویی به مجهز
می باشد که پس از تکمیل در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری  می گردد.

٢- ارتباط با مدیران سازمان از طریق خط داخلی و مستقیم، از منوی معرفی سازمان/بخش اطلاعات تماس سازمان(ارتباط با سازمان) معاونت ها، مدیریت ها و ادارات در بخش معرفی همکاران هر واحد در پورتال قابل دسترسی می باشد.

٣- ارتباط با سایر کارشناسان و همکاران سازمان از طریق منوی معرفی سازمان/بخش اطلاعات  تماس با سازمان امکان پذیر می باشد.

۴- حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کلیه افراد و بازدیدکنندگان پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از وظایف سازمان می باشد لذا اطلاعات شخصی کاربران در اختیار عموم و افراد غیر مسئول و غیرمرتبط قرار نخواهد گرفت.

۵- امنیت اطلاعات این پورتال توسط توسعه دهنده پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان  جنوبی  تامین می شود.

۶- پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به طور تمام وقت در دسترس متقاضیان بوده ودرصورت بروز هرگونه نقص و اشکال فنی، به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد.