به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان  جنوبی؛ حجت الاسلام مجید نصیرایی، نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس و سرایان گفت: امروز در همه جای خراسان جنوبی شاهد تحول بزرگ هستیم و در زیرکوه اخبار خوبی در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه زیرساخت ها، برق و آب شنیده می شود که نشان از حرکت انقلابی مردم دارد..

نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس و سرایان گفت: نهضت بزرگی که شروع شده نشان از تفکر انقلابی است، هر کجا در کشور پیشرفتی داشته، این پیشرفت چشمگیر بوده و نشان دهنده این است که ما حرف امامین انقلاب را فهمیده ایم، اگر معیشت مردم دچار مشکل است دلیل آن این است که سال ها دقیق به فرمایشات رهبری گوش نکرده‌ایم.

حجت الاسلام نصیرایی افزود: رمز پیشرفت و توسعه کشور این است که باید درست فرمایشات رهبری را گوش و به آن عمل کنیم؛ چراکه همه چیز برای یک تحول بزرگ آماده است.

وی گفت: نمایندگان استان فرصت بزرگی برای تحول و پیشرفت در خراسان جنوبی هستند، با توکل و ولایت مداری در فکر و عمل شاهد تحول عظیم در ابعاد مختلف خواهیم بود و دشمن این مهم را خوب متوجه شده است و مانند کسی که در حال غرق شدن، در حال چنگ زدن است؛ عمل می کند.