به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی و به نقل از ایسنا؛ خراسان جنوبی بیشترین سطح زیر کشت زرشک، مربوط به شهرستان‌های قاین، زیرکوه‌، سربیشه، بیرجند و درمیان بوده و تعداد بهره برداران مستقیم این محصول در خراسان جنوبی۳۸ هزار خانوار است.

خراسان جنوبی پایتخت انحصاری زرشک بی‌دانه جهان به شمار می‌رود. خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد زرشک ایران رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده در حالی که با فرآوری و بسته‌بندی ۲۹ درصد این محصول نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای ایجاد صنایع تبدیلی و ارزش افزوده است.

تنها زرشک بی دانه جهان در خراسان جنوبی تولید می‌شود و خراسان جنوبی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب زیر کشت مرواریدهای قرمز رنگ است؛ خراسان جنوبی استان پهناورترین مزارع زرشک جهان بوده که در فصل پاییز بسیاری از روستاهای آن را قرمز پوش می‌کند.