به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ جواد اشرفی امروز در جشنواره ملی زرشک که در روستاهای مهمویی و گازار شهرستان بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: اولین هدف جشنواره ملی زرشک معرفی و پرداختن به خواص آن است و در راستای ارتباط استاندار خراسان جنوبی با شبکه جام جم نیز تلاش خواهد شد تا معرفی کامل و جامعی از محصول زرشک رقم بخورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از منابع علمی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی استان، افزود: دولت سیزدهم این بستر را برای معرفی زرشک استان فراهم کرده است امیدواریم اتاق بازرگانی، شرکت ها و تعاون های مردمی پای کار بیایند تا اقتصاد کشاورزی پایه تقویت شود.

وی در خصوص شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: در این جشنواره به طور خاص این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و هماهنگی هایی موجود در این خصوص برقرار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سرانه درآمد خانوارهای روستایی خراسان جنوبی رتبه ۲۹ کشوری است، ادامه داد: خانوارهای روستایی استان ماهیانه به صورت میانگین سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارند در حالی که در کشور این میزان پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

اشرفی در ادامه گفت: این موضوع نشان می دهد که از گوهرهای ناب استان از جمله زرشک، زعفران و عناب باید استفاده کنیم چرا که اقتصاد استان، کشاورزی پایه است و باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات مزیت دار استان از جمله زرشک حرکت کنیم.

وی بیان کرد: این موضوع شروع جریانی برای محصولات مزیت دار استان خواهد بود و یکی از حلقه های مفقوده استان بحث تکمیل زنجیره ارزش این محصولات است که بعد از جشنواره ملی زرشک رقم خواهد خورد و بر پایان مشکلات کشاورزان استان پایان خواهد داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه جشنواره ملی زرشک فرصت های بی نظیری در بخش سرمایه گذاری بسیاری فراهم خواهد کرد، گفت: بخش تعاون و بازرگانی پای کار بیایند و از این فرصت فراهم شده توسط دولت استفاده کنند تا این اقتصاد کشاورزی پایه استان تقویت شود.