به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ مهدی جعفری امروز در جشنواره ملی زرشک که در روستاهای مهمویی و گازار شهرستان بیرجند گفت: برگزاری جشنواره زرشک در کنار مزارع این محصول مزبت دار استان ، یک اقدام بی سابقه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود : امسال با چارچوبی که برای جشنواره ملی زرشک و پهنه تبلیغاتی این محصول انجام شد اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است، در راستای اهداف این جشنواره تلاش  می کنیم که وظیفه و نقش خود را در قبال مردم و زرشک کاران انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه با افزایش تقاضای که برای زرشک به وجود آمده قیمت آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، عنوان کرد: کمیته های ۹ گانه جشنواره ملی زرشک برنامه های متعددی را در این مدت اجرا می کنند و آموزش های ترویجی به زرشک کاران ارائه می شود.

جعفری با بیان اینکه با ایجاد بارگاه های بهداشتی زرشک زمینه بازارپسندی و صادارت این محصول فراهم خواهد شد، ادامه داد: امروز در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه شهید کاوه غرفه ای مخصوص معرفی محصول زرشک برپا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به کلنگ زنی انبار بورس زرشک و شهرک تخصصی زرشک اشاره کرد و افزود: همچنین بارگاه های زرشک و  سردخانه ۱۰ هزار تنی کلنگ زنی می شود تا دغدغه زرشکاران در این حوزه رفع شود.

وی با اشاره به گلایه از اینکه چرا باید قیمت زرشک در بازار مشهد و سایر نقاط کشور تعیین شود، عنوان کرد: ما تاکنون برای این محصول مزیت دار آنگونه که شایسته است کار نکرده ایم و اکنون با برگزاری جشنواره ملی زرشک در صدد معرفی و اطلاع رسانی هر چه بهتر این محصول در سطح ملی و جهانی هستیم.

جعفری با تأکید بر افزایش کیفیت زرشک و عرضه آن به بازار در بسته بندی و برچسب مناسب، درخواست کرد تا زرشکاران با ایجاد بارگاه های بهداشتی زرشک محصول با کیفیت و بدون بار میکروبی برای صادرات تولید کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در حوزه دانش بنیان کردن فراوری زرشک با همکاری کمیته علمی زرشک برنامه های آموزشی، ورکشاپ ها و برنامه های ایده شو در حال برگزاری است.

وی بر مبارزه به موقع با آفات نوظهور زرشک تأکید کرد و افزود: امسال مقرر شد با تأمین اعتبار  از سازمان حفظ نباتات مدیریت و مبارزه واحد را توسط جهاد کشاورزی انجام دهیم تا همزمان با هرس به موقع زرشک آفت زنگ جارویی زرشک کنترل شود.

جعفری برای راه اندازی بازار ویژه زرشک در پنج شهرستان تولیدکننده این محصول مزیت دار خراسان جنوبی اعلام آمادگی کرد و خاطر نشان کرد: اختتامیه جشنواره ملی زرشک پایان کار نیست بلکه آغازی برای تحقق آرزوی دیرینه مردم این منطقه در جهت اقتصادی شدن زرشک است.