به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛  مولوی سید احمد عبداللهی امروز در جشنواره ملی زرشک  در روستای فورگ شهرستان درمیان گفت: زرشک میوه ای خدایی است که باید قدر آن را بدانیم و باید این محصول باارزش و مفید را در سطح ملی و بین المللی معرفی کنیم.

 

امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه با اشاره به ۱۲۵ خاصیت و ارزش غذایی در محصول زرشک، گفت: زرشک کاران زحمات بسیاری برای تولید و برداشت این محصول مزیت دار استان می کشند اما سود اصلی را دلالان می برند لذا باید کمک شود تا بهره برداران اصلی سود ببرد.