به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ شاهپور علایی مقدم صبح چهارشنبه در اختتامیه جشنواره ملی زرشک بیان کرد: جشنواره ملی زرشک می‌تواند در بخش کشاورزی خراسان جنوبی پدیده و تحول ایجاد کند.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در دنیا گفت: خداوند معجزه‌ای در گیاه قرار داده که زنجیره حیات را تأمین می‌کند.

 

علایی مقدم با بیان اینکه در کشور ۱۲۰ تن محصول کشاورزی از ۱۴ میلیون هکتار تأمین می‌شود، ادامه داد: در خراسان جنوبی مشکل اولیه بخش کشاورزی تامین آب است.

 

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در کشور، گفت: زمانی امنیت به معنای داشتن سلاح و ابزار نظامی بود ولی در حال حاضر امنیت غذایی اولویت دارد.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در کشور ما به ازای مصرف یک متر مکعب آب ۹۰۰ گرم محصول کشاورزی تولید می‌شود که با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد.

 

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی کشور است، افزود: از این مقدار ۲۷۰ میلیارد مترمکعب آب تبخیر می‌شود.

 

علایی مقدم ادامه داد: هر مسئولان هر کشوری که مباحث غذایی مردمانش را تأمین کند سطح امنیت را در کشور خود بالا برده است.

 

علایی مقدم با تأکید بر اینکه باید به سمت اقتدار غذایی برویم، ادامه داد: اجرای الگوی کشت یکی از مسائل مهم است به این معنا را که بدانیم با توجه به اقلیم چه گیاه را چه زمانی و با چه حجمی بکاریم.

 

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تولید کشاورزی در دنیا بر اساس کشت قراردادی است، گفت: اگر کشاورز بداند که محصول او خریداری می‌شود اطمینان بیشتری خواهد داشت.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی کشت قراردادی ۱۲ محصول مهم را پیگیری می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد من به مسئولان خراسان جنوبی تدوین سند تحول زرشک است تا این محصول از کاشت و برداشت و فرآوری و صادرات پیگیری شود.

 

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تولید زعفران مربوط به کشور ما و خراسان بزرگ است، یادآور شد: اما بهره اقتصادی ما متناسب با این حجم از تولید نیست که شرایط برای محصول زرشک نیز همین گونه است.

 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: صادرات ضامن تولید کشاورزی در کشور ما است که باید با جذب سرمایه گذار و فرآوری محصولات کشاورزی این بخش را تقویت کنیم.

 

علایی مقدم علایی مقدم از فعالیت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار کشاورز در کشور خبر داد و یادآور شد: کشاورزان ما بی مدعا و با تلاش فراوان در راستای امنیت غذایی کشور ما تلاش ویژه می‌کنند.