رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک گفت: جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد سردخانه‌های زرشک در استان و تولید فرآورده‌های مختلف از زرشک؛ از مهم‌ترین راهبردهاست .

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک «مجتبی شریعتی» به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: کمیته اقتصادی و بازارسازی یکی از بخش‌های مهم این جشنواره است که ظهور و بروز تمام اقدامات در آن نمود پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: تمام این اقدامات در راستای کمک به کشاورز است تا با ارائه راهکارهایی بتوانیم زرشک را به عنوان یک محصول استراتژیک و مزیت دار استان به جایگاه واقعی آن برسانیم، در سال‌های اخیر آنچنان که باید و شاید به زرشک پرداخته نشده و این محصول مظلوم واقع شده است.

مدیر دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه فرآوری به اندازه مورد نیاز کار و زرشک به جهان معرفی نشده است؛ براین اساس فعالیت کمیته اقتصادی معطوف به بازه زمانی یک هفته‌ای جشنواره نبوده و نیاز است اقدامات به صورت مستمر در طول سال اجرایی شود.

شریعتی با اشاره به اهم برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته اقتصادی، اظهار کرد: در راستای برنامه‌های این کمیته، مشکلات و چالش‌ها را احصا کرده و به دنبال رفع آن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت سرمایه‌گذاران حداکثر استفاده را ببریم.

وی ادامه داد: دعوت صاحبان برندهای برتر حوزه صنایع غذایی کشور را با همکاری اتاق تعاون استان در بازه زمانی جشنواره در برنامه است تا با بازدید از مزارع بتوان از ظرفیت آنان استفاده کرده و زرشک در صنایع غذایی جایی باز کند.

شکل‌گیری اقتصاد بر پایه زرشک

رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک تولید محصولات غذایی بر پایه زرشک برای کمک به توسعه اقتصاد آن از دیگر اهداف جشنواره برشمرده و اضافه کرد: اجرای تبلیغات گسترده در خارج از استان به عنوان مثال ورود زرشک به فرودگاه‌های بزرگ کشور و پروازها از مهم‌ترین راهبردهاست که در حال  رایزنی هستیم تا از محصولات مرتبط با زرشک در این حوزه استفاده شود.

شریعتی با اشاره به پیگیری ارائه تسهیلاتی ویژه کشاورزان حوزه زرشک استان، افزود: فروش زرشک در بازارهای بزرگ کشور در کنار عرضه در بازارهای استان که با کمک تعاون روستایی و شهرداری برپا می شود از دیگر برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: معرفی زرشک در اتاق تعاون ایران، دعوت از چهره‌های بزرگ اقتصادی کشور و سفرا و همچنین برپایی نمایشگاه زرشک در سطح پارک‌ها و بوستان‌ها از دیگر اقدامات است.  در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی یک واحد فرآوری زرشک فعال است که به دنبال افزایش ظرفیت آن هستیم.

شریعتی همچنین گفت: این اقدامات محدود به بازه جشنواره نمی شود و ادامه خواهد داشت، بازدید دانشجویان رشته‌های مرتبط با حوزه کشاورزی از مزارع زرشک و آشنایی با چرخ تولید زرشک از مزرعه تا کارخانه و کمک به فرآوری زرشک از دیگر برنامه‌های پیش رو است.

وی با اشاره به پیگیری فروش زرشک از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، افزود: به دنبال این هستیم که واحدهای فرآوری زرشک را تا سال آینده در استان راه اندازی کنیم که در این زمینه استاندار خراسان جنوبی دستوراتی صادر کرده‌اند.

رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک افزود: همچنین برای ورود شرکت‌های دانش بنیان و حوزه دانشگاه به مسئله زرشک پیگیری می شود تا از این محصول فرآورده‌های مختلفی چون مارمالاد و نوشابه انرژی زا بر پایه زرشک استحصال کنند و بتوانیم محصولات جانبی از زرشک داشته و به فروش زرشک خام بسنده نکنیم.

جشنواره ملی زرشک از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه در ۵ شهرستان استان برگزار می‌شود تا بازاریابی، معرفی و فروش این محصول دوباره رونق گیرد.

 

 شکل‌گیری اقتصاد بر پایه زرشک در خراسان جنوبی

رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک گفت: جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد سردخانه‌های زرشک در استان و تولید فرآورده‌های مختلف از زرشک؛ از مهم‌ترین راهبردهاست .

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک «مجتبی شریعتی» به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: کمیته اقتصادی و بازارسازی یکی از بخش‌های مهم این جشنواره است که ظهور و بروز تمام اقدامات در آن نمود پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: تمام این اقدامات در راستای کمک به کشاورز است تا با ارائه راهکارهایی بتوانیم زرشک را به عنوان یک محصول استراتژیک و مزیت دار استان به جایگاه واقعی آن برسانیم، در سال‌های اخیر آنچنان که باید و شاید به زرشک پرداخته نشده و این محصول مظلوم واقع شده است.

مدیر دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه فرآوری به اندازه مورد نیاز کار و زرشک به جهان معرفی نشده است؛ براین اساس فعالیت کمیته اقتصادی معطوف به بازه زمانی یک هفته‌ای جشنواره نبوده و نیاز است اقدامات به صورت مستمر در طول سال اجرایی شود.

شریعتی با اشاره به اهم برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته اقتصادی، اظهار کرد: در راستای برنامه‌های این کمیته، مشکلات و چالش‌ها را احصا کرده و به دنبال رفع آن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت سرمایه‌گذاران حداکثر استفاده را ببریم.

وی ادامه داد: دعوت صاحبان برندهای برتر حوزه صنایع غذایی کشور را با همکاری اتاق تعاون استان در بازه زمانی جشنواره در برنامه است تا با بازدید از مزارع بتوان از ظرفیت آنان استفاده کرده و زرشک در صنایع غذایی جایی باز کند.

شکل‌گیری اقتصاد بر پایه زرشک

رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک تولید محصولات غذایی بر پایه زرشک برای کمک به توسعه اقتصاد آن از دیگر اهداف جشنواره برشمرده و اضافه کرد: اجرای تبلیغات گسترده در خارج از استان به عنوان مثال ورود زرشک به فرودگاه‌های بزرگ کشور و پروازها از مهم‌ترین راهبردهاست که در حال  رایزنی هستیم تا از محصولات مرتبط با زرشک در این حوزه استفاده شود.

شریعتی با اشاره به پیگیری ارائه تسهیلاتی ویژه کشاورزان حوزه زرشک استان، افزود: فروش زرشک در بازارهای بزرگ کشور در کنار عرضه در بازارهای استان که با کمک تعاون روستایی و شهرداری برپا می شود از دیگر برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: معرفی زرشک در اتاق تعاون ایران، دعوت از چهره‌های بزرگ اقتصادی کشور و سفرا و همچنین برپایی نمایشگاه زرشک در سطح پارک‌ها و بوستان‌ها از دیگر اقدامات است.  در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی یک واحد فرآوری زرشک فعال است که به دنبال افزایش ظرفیت آن هستیم.

شریعتی همچنین گفت: این اقدامات محدود به بازه جشنواره نمی شود و ادامه خواهد داشت، بازدید دانشجویان رشته‌های مرتبط با حوزه کشاورزی از مزارع زرشک و آشنایی با چرخ تولید زرشک از مزرعه تا کارخانه و کمک به فرآوری زرشک از دیگر برنامه‌های پیش رو است.

وی با اشاره به پیگیری فروش زرشک از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، افزود: به دنبال این هستیم که واحدهای فرآوری زرشک را تا سال آینده در استان راه اندازی کنیم که در این زمینه استاندار خراسان جنوبی دستوراتی صادر کرده‌اند.

رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک افزود: همچنین برای ورود شرکت‌های دانش بنیان و حوزه دانشگاه به مسئله زرشک پیگیری می شود تا از این محصول فرآورده‌های مختلفی چون مارمالاد و نوشابه انرژی زا بر پایه زرشک استحصال کنند و بتوانیم محصولات جانبی از زرشک داشته و به فروش زرشک خام بسنده نکنیم.

جشنواره ملی زرشک از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه در ۵ شهرستان استان برگزار می‌شود تا بازاریابی، معرفی و فروش این محصول دوباره رونق گیرد.