لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم  سابقه خدمت مدرک تحصیلی آدرس پست الکترونیکی تصویر
1 محمدحسین اکبری رئیس سازمان 05632226103 35 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
2 علی یوسفی مسئول تمشیت حوزه نمایندگی ولی فقیه 05632226968 16 سال  لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
3 محسن ارژنگی   مدیر حوزه ریاست سازمان  05632213150 28 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
4 محمد شبانی معاونت بهبود تولیدات دامی 05632213142 28 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
5 عزیز باقری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 05632220028 20 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
6 مهدی صادقی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111 31 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
7 محمد رضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی 05632237113 31 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
8 محمدحسین دستجردی معاون مدیریت پشتیبانی 05632237133 34 سال  لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
9 محمد دری  مدیر امور مالی 05632237112 32 سال  لیسانس   
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 05632237114 19 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
11 محمد مودی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 05632449717 34 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
12 محمد رضا مالکی مدیرهسته گزینش 05632449718 14 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
13 نعمت الله شریف زاده مدیر صنایع کشاورزی  05632432600 30 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
14 غلامرضا دره کی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 05632237132 24 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
15 وحید ضیائیان احمدی مدیر حفظ نباتات 05632213147 26 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست 05632213145 17 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
17 سیدمجتبی حسینی معاونت توسعه بازرگانی 05632230526 16 سال  دکتری تخصصی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
18 سیدمحمدمهدی موسویان مدیر پشتیبانی و رفاه 05632237133 18 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
19 حامد عارفی نیا مدیر امور طیور 05632239978 14 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
20 علیرضا حیدرپور مدیر امور شیلات و آبزیان 05632430847 31 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
21 علی رحیمی مدیر امور سرمایه گذاری 05632239735 10 سال  دکتری تخصصی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
22 محمد رزقی مدیر امور زراعت 05632213146 33 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
23 محمدعلی مهرجو مدیر امور دام 05632239379 19 سال  فوق لیسانس   
24 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 05632239736 31 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
25 منوچهر شایسته مدیر امور باغبانی 05632213499 31 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
26 حمید قلی زاده مدیر امور اراضی 05632422788-3 21 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
27  محسن نیک پرست مدیر امور اداری 05632220401 33 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
28 هادی رضایی معاون مدیر امور اداری 05632230527 14 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
29 سید حسن موسوی نژاد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 05632213145 28 سال  لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
30 علیرضا اسماعیلی رئیس گروه تحول اداری 05632214793 10 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
31 محمد علی چهکندکی  رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 05632213152 19 سال  لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
32 رضا خزاعی رئیس اداره مدیریت بحران 05632239734 17 سال فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
33 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 05632213151 14 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
34 محمدعلی بخشی مسئول اداره رفاه و تربیت بدنی 05632230829 2 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
35 علی یوسفی رئیس اداره آموزش عقیدتی 05632233891 16 سال لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
36 خانم عشرت زرگری  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 05632214794 14 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
37 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 05632213148 29 سال  لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
38 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 05632214288 27 سال  لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
39 امید سبزکار مسئول اداره امور ایثارگران 05632227101 12 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
40  خانم مهرنیا رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 05632230804 9 سال  فوق لیسانس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
41 علی اطهرجو رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی و ساختمان 05632227101 17 سال  لیسانس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
42 کوروش کیانفرد رئیس (کارشناس )گروه محیط زیست و سلامت غذا 05632227101 29 سال فوق لیسانس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
43 سیدعلیرضا موسوی نژاد رئیس اداره استخدام و کارگزینی 05632227101 17 سال فوق لیسانس