لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
1 مهدی جعفری رئیس سازمان 05632226103
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 05632226968
3 محسن ارژنگی   مدیر حوزه ریاست سازمان  05632213150
4 محمد شبانی معاونت بهبود تولیدات دامی 05632213142
5 محمد هادی اربابی     معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 05632220028
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111
7 محمد رضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی 05632237113
8 محمدحسین دستجردی معاون مدیریت پشتیبانی 05632237133
9 محمد دری  مدیر امور مالی 05632237112
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 05632237114
11 محمد مودی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 05632449717
12 محمد رضا مالکی مدیرهسته گزینش 05632449718
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  05632432600
14 غلامرضا دره کی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 05632237132
15 وحید ضیائیان احمدی مدیر حفظ نباتات 05632213147
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست 05632213145
17 سیدمجتبی حسینی معاونت توسعه بازرگانی 05632230526
18 محمد مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه 05632237133
19 حامد عارفی نیا مدیر امور طیور 05632239978
20 مهدی سورگی مدیر امور شیلات و آبزیان 05632430847
21 علی رحیمی مدیر امور سرمایه گذاری 05632239735
22 محمد رزقی مدیر امور زراعت 05632213146
23 محمد شبانی مدیر امور دام 05632239379
24 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 05632239736
25 منوچهر شایسته مدیر امور باغبانی 05632213499
26 عزیز باقری مدیر امور اراضی 05632422788-3
27  محسن نیک پرست مدیر امور اداری 05632220401
28 هادی رضایی معاون مدیر امور اداری 05632230527
29 سید حسن موسوی نژاد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 05632213145
30 علیرضا اسماعیلی رئیس گروه تحول اداری 05632214793
31 محمد علی چهکندکی  رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 05632213152
32 رضا خزاعی رئیس اداره مدیریت بحران 05632239734
33 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 05632213151
34 همام شکری رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 05632230829
35 علی یوسفی رئیس اداره آموزش عقیدتی 05632233891
36 خانم عشرت زرگری  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 05632214794
37 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 05632213148
38 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 05632214288
39 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران 05632227101
40  خانم مهرنیا رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 05632230804
41 علی اطهرجو رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی و ساختمان 05632227101