پست الکترونیکی کارکنان سازمان
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  آدرس پست الکترونیکی 
1 مهدی جعفری رئیس سازمان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
3  مهدی نوفرستی  شرکت خدمات حمایتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
4 محمد ابراهیم ابراهیمی معاونت بهبود تولیدات دامی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
5 محمد هادی اربابی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
7 محمدرضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
8 محمد مهدی ذوالقدر مدیریت  رفاه و پشتیبانی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 محمد دری  مدیر امور مالی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
10 اکبر محمدی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
11 شراره شیبانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
12 محمدرضا مالکی مدیر هسته گزینش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
14 مهدی سورگی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
15 مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
17 احمد بیکس مدیر توسعه بازرگانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
18 محمد مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
19 مهدی فرجامی فرد جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
20 حامد عارفی مدیر امور طیور این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
21 فرهاد نائب زاده مدیر امور شیلات و آبزیان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
22 مهدی فرجامی فرد مدیر امور سرمایه گذاری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
23 سید مجتبی حسینی مدیر امور زراعت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
24 محمد شبانی مدیر امور دام این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
25 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
26 عبدالرضا رضایی گزیک مدیر امور باغبانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
27 عزیز باقری مدیر امور اراضی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
28   معاون مدیر امور اداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
29 هادی رضایی رئیس اداره استخدام این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
30 غلامرضا وارسته مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
31 محسن نیک پرست مدیر امور اداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
32 چهکندکی رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
33 رضا یزدانمهر رئیس اداره مدیریت بحران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
34 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
35 محمد رضا فولادی رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
36 علی حیدری رئیس اداره آموزش عقیدتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
37 عشرت زرگری رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
38 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
39 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
40 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
41 محمد علی حسینی رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
42 علیرضا جوقه سالار رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

056