به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان داشت: بهره برداری از طرح  آبیاری کم فشار آقایان حسن میرزاجانی در سطح ۵۷ هکتار ،  واقع در اراضی چاه شهید شهپر  شهرستان سربیشه   با اعتبار دولتی ۵۱۳۰ میلیون ریال انجام گردید.

مریم جوادی بایگی افزود: اجرای این طرح باعث صرفه جویی آب به میزان ۱۴۲۵۰۰ مترمکعب در سال می‌شود.