نماینده مردم  قاین و زیر کوه در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم ابراز امیدواری کرد : با برگزاری این جشنواره اتفاقات خوبی در حوزه زرشک استان رقم بخورد.
اسحاقی گفت :اهر چه در حوزه فراوری زرشک و زعفران در خراسان جنوبی کار  شود در  هزینه درمان و بهداشت مردم صرفه جویی خواهیم کرد.
وی ادامه داد :سرمایه گذاری در حوزه فرآوری باعث می شود اقتصاد مردمی که در حوزه زرشک کار کرده و دیده  نمی شوند ، مطرح شود  چرا که  مردم  این شهرستان حافظ و نگهبان مرز هستند و  سال‌هاست این خدمت آنها دیده  نشده است.
وی از نمایندگان دولت در این جلسه خواست به معنای واقعی این ظرفیت را  به دولت معرفی کنند  دولت در حوزه فراوری زرشک سرمایه‌گذاری کند.
وی ادامه  داد :امید می رود مردم از برکات این جشنواره بهره مند شوند
۹۸ درصد زرشک جهان در خراسان جنوبی تولید می شود شهرستان‌ های قاین و زیرکوه سهم بالایی در این تولید دارند.