به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛  احمد لامعی در همایش علمی زرشک در دانشگاه بیرجند اظهار کرد: کشت و برداشت زرشک در خراسان جنوبی بیشتر به صورت سنتی انجام می شود.

رئیس دانشگاه بیرجند ابراز  امیدواری کرد : با ورود شرکت های دانش بنیان و دانش پژوه به حوزه زرشک شاهد اقدامات مناسب و علم محور در مورد این محصول استراتژیک باشم.

وی ادامه داد: دانشگاه بیرجند تلاش می کند که در حوزه زرشک و فرآوری آن نیز بتواند شعار سال یعنی اقتصاد دانش بنیان را محقق کند.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به ضرورت رونق گردشگری کشاورزی در خراسان جنوبی  گفت: خراسان جنوبی با توجه به مزارع زرشک و زعفران و گل نرگس پتانسیل خوبی در این حوزه دارد.