به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زر شک خراسان جنوبی و به نقل از شبستان، امیری گفت: برگزاری برنامه های آموزشی و ترویجی یکی از مهم ترین راه ها در جهت مقابلبا آفات و بیماری های محصول زرشک محسوب می شود چرا که بیماری هایی از جمله بیماری زنگ جارویی زرشک تا ۶۰ درصد کیفیت و ارزش محصول را ه کاهش می دهند. 

کاظم امیری  اظهار داشت: برگزاری برنامه های آموزشی و ترویجی در راستای حمایت از کشاورزان یکی از مهم ترین راه ها در جهت مقابله با آفات و بیماری های محصول زرشک محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه ادامه داد: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و روز مزرعه با هدف معرفی و روش های مقابله با آفات و بیماری های محصول زرشک کرده است.

وی با بیان اینکه عدم رسیدگی به محصول در زمان داشت موجب خسارت های شدید و غیرقابل جبران به بهره برداران خواهد شد، گفت: بیماری زنگ جارویی زرشک تا ۶۰ درصد کیفیت و ارزش محصول را کاهش خواهد داد که در راستای جلوگیری از توسعه این بیماری در سال گذشته به میزان ۵۰۰ هکتار توسط مدیریت جهاد کشاورزی به صورت شیمیایی و مکانیکی مقابله شده است.

امیری بیان کرد: در صورت عدم مقابله به موقع با این بیماری، بیماری مذکور همگیر شده و اقتصاد منطقه را دچار مشکل خواهد کرد و از جمله آفات محصول زرشک می توان به شته زرشک، برخوار زرشک و زنبور سرشاخه خوار زرشک اشاره کرد و در باغ های آلوده در صورت عدم رسیدگی به موقع به آفت شته زرشک با ۳۰ درصد افت محصول روبه رو خواهیم شد.

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه در ادامه عنوان داشت: با آفت برگخوار زرشک که معمولاً در پایان دوره برداشت روی می دهد می بایست به صورت شیمیایی مقابله کرد.

وی در پایان گفت: همزمان با رویداد جشنواره ملی زرشک در سطح شهرستان واحد ترویج مدیریت جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری ۷۰ نفر روز دوره آموزشی و روز مزرعه و توزیع پیام های ترویجی در روستاهای بخش زهان کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره ملی زرشک گفت: این جشنواره با هدف شناساندن این محصول استراتژیک به مردم ایران و دنیا و تلاش جهت ارتقای معیشت کشاورزان منطقه و افزایش کمیت و کیفیت محصول در همین زمینه در حال برگزاری است.وی با بیان اینکه کارگاه آموزشی مهارتی مدیریت کنترل عوامل خسارت زای زرشک، آفات و بیماری ها در روستای کبودان شهرستان زیرکوه برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این کارگاه ها افزایش دانش و آگاهی کشاورزان است تا بتوانند با مبارزه به موقع و اصولی از خسارت های وارده که می تواند روی کیفیت محصول زرشک وارد کند جلوگیری کنند.