جشن برداشت زرشک شهرستان بیرجند در روستای مهمویی و گازار با حضور معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، نماینده بیرجند وخوسف در مجلس شواری اسلامی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار بیرجند و جمعی از مسئولان استان و شهرستان و مردم منطقه برگزار شد.