به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ مهدی فرجامی فرد  امروز در جشنواره ملی زرشک در روستای فورگ شهرستان درمیان با اشاره به ظرفیت های این شهرستان اظهار کرد: وجود بازارچه مرزی میل ۷۳ و مزیت های تجاری آن از مهمترین ظرفیت ها است که از سال ۹۱ یکطرفه تعطیل شده است و در حال پیگیری برای بازگشایی آن هستیم.

 

فرماندار درمیان در ادامه سطح زیر کشت زرشک در این شهرستان را ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این سطح زیر کشت سالانه بیش از سه هزار تن زرشک خشک برداشت می شود که رتبه دوم تولید زرشک خراسان جنوبی را داریم.

 

وی بیان کرد: کارخانه قند قهستان، وجود ۷۸۷ قنات، ۴۰ معدن با ۴۱۰ میلیون تن ذخیره قطعی، ۳۰۰ اثر تاریخی و ثبت ۲ اثر ملی، ۳۰ قلعه و ۲۰ خانه تاریخی از دیگر ظرفیت های شهرستان درمیان است.

 

فرجامی فرد با بیان اینکه این شهرستان دارالتقریب است، تصریح کرد: در حوزه گردشگری مذهبی هم درمیان پتانسیل های خوبی دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

فرماندار درمیان با اشاره به اینکه هدف اصلی جشنواره ملی زرشک معرفی این محصول مزیت دار و ایجاد ارزش افزوده است، گفت: سال گذشته ۳۰۰ هکتار از باغات این شهرستان آلوده به آفت زنگ زرشک شده که امسال درخواست کردیم سریعتر مقابله با این آفت انجام شود.