به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی ؛ با همت کمیته علمی و فناوری کتاب زرشک خراسان جنوبی در اختتامیه جشنواره ملی زرشک و با حضور استاندار خراسان جنوبی، جمعی از میهمانان کشوری از جمله معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون سازمان تعاون روستایی کشور، جمعی از مسولان استانی و ... رونمایی شد.