به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان در دیدار معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی زرشکاران خراسان جنوبی صدور مجوز ساخت بارگاه بهداشتی زرشک است تا بار میکروبی زرشک کاهش یابد و بتوانیم صادرات مطلوبی از محصول زرشک داشته باشیم.

مهدی جعفری افزود: در خصوص صدور مجوز بارگاه زرشک مردم دو مشکل داشتند یکی سنددار بودن اراضی و دیگری متراژ زمین بود که باید حتما متراژ زمین کشاورز بالای پنج هزار مترمربع باشد.

وی با بیان اینکه امروز با حضور معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور تصمیمات خوبی در خراسان جنوبی گرفته شده که ابتدا برای صدور مجوز متراژ زمین از پنج هزار مترمربع به ۲ هزار ۵۰۰ متر تقلیل پیدا کرد.

وی بیان کرد: با تسهیل صدور مجوز از این پس برای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی زرشک با ۲۰۰ اصله درخت مجوز ساخت بارگاه بهداشتی زرشک به متراژ ۴۰ مترمربع صادر می‌شود و به ازای هر هزار متر افزایش متراژ زمین هم ۱۰ متر به متراژ بارگاه اضافه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای محصول عناب هر برای هر ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع متراژ باغ عناب مجوز ساخت ۳۰ مترمربع بارگاه داده خواهد شد و به ازای هر هزار متر افزایش متراژ زمین کشاورزی، هشت متر به متراژ بارگاه اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین برای رفع دغدغه مردم در تامین سند اراضی هم برای احداث بارگاه زرشک و عناب در ابتدا آغاز بکار درخواست سند نخواهیم داشت اما برای پایان کار بارگاه حتما باید سند زمین کشاورزی ارائه شود.

جعفری با اشاره به سنددار شدن اراضی کشاورزی استان نیز گفت: ۲۷ درصد اراضی کشاورزی خراسان جنوبی تاکنون سنددار شده است.