کسب رتبه برتر کشور، دستاورد سازمان جهادکشاورزی در جشنواره شهيد رجايی

در آستانه دور دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان جنوبی و بر اساس گزارش دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی مقام برتر در بین سازمان های کل کشور در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهیدرجایی را کسب کرد.

جشنواره شهید رجایی با هدف شناسایی و قدردانی از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران اسلامی ‌و ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها برگزار می‌شود و ارتقای کارآمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی، آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی و غیره برخی از اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی است. بر این اساس و پس از بررسی عملکرد و توان مدیریتی سازمان های جهاد کشاورزی در سطح کشور، سازمان جهاد کشاورزی رتبه نخست کشوری را کسب نمود. سازمان جهاد کشاورزی در راستای اهداف و برنامه های سازمانی خود با همت جهادی و پیگیری و اجرای پروژه های موفق و جذب حداکثری اعتبارات به ویژه اعتبارات دور نخست سفر ریاست محترم جمهور به استان موفق به دریافت نشان افتخار گردید.

گفتنی است در جریان دور نخست سفر ریاست محترم جمهور به استان خراسان جنوبی طرح و پروژه­های مهم و شاخصی مورد تصویب و اجرا قرار گرفت.  اختصاص مبلغ 45 میلیارد تومان برای تکمیل استخرهای ذخیره آب کشاورزی، ختصاص مبلغ 160 میلیارد تومان برای احیاء و مرمت قنوات استان، اختصاص مبلغ 45 میلیارد تومان برای تکمیل استخرهای ذخیره آب کشاورزی، اختصاص مبلغ 123 میلیارد تومان برای آبرسانی به محلات عشایری استان، اختصاص مبلغ 15 میلیارد تومان برای آبرسانی سیار به عشایر استان از مهم­ترین این پروژه­ها به شمار می­آید.