به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری درباره حضور در جلسه نهاد ریاست جمهوری گفت: در جلسه جمع بندی مصوبات دور دوم سفر ریاست محترم جمهور به استان پیگیری برای مصوبات بخش کشاورزی انجام گردید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: راه اندازی پست قرنطینه نباتی و گیاهی مرز ماهیرود از مصوبات سفر بود که پیگیری و انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: تخصیص تسهیلات برای تهیه نهاده های مهلت دار دام سبک و سنگین روستایی و عشایری از دیگر مصوبات پیگیری شده در این جلسه بود که در دستور اقدام قرار گرفت.

جعفری با بیان اینکه موارد مختلفی پیگیری و در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: مقرر گردید از طریق وزارت نیرو میزان 50درصد آب بهای چاههای مصرفی کشاورزی برای کشاورزان و بهره برداران استان کاهش پیدا کند.