به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سید موسی موسوی در آیین بهره برداری از پروژه احیا و مرمت قنات کهناب قاین گفت: طول این قنات به طول ۶۵۰۰ متر می باشد که عمق مادر چاه آن ۹۰ متر است و مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان اعتبار دولتی و همچنین ۱۷۰ میلیون تومان خودیاری در این پروژه هزینه شده است.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان قاینات افزود: سطح زیر کشت این قنات ۵۰ هکتار و تعداد بهره برداران قنات بیش از ۵۰۰ نفر می باشد.

وی با بیان اینکه با مرمت ولایه روبی این قنات ۵٠٠خانوار از مزایای طرح بهره مند شدند، اظهار داشت: حجم عملیات در این پروژه ۵۸۲ متر کول گذاری داخل سوقه‌ها و ۴۸۵ متر طوقه چینی میله چاه ها و ۱۶۵ متر بغل بری و ۵۸۰ متر باربرداری می باشد.

گفتنی است این مراسم با حضور فرماندار شهرستان قاینات و جمعی از مسئولین این شهرستان برگزار شد.