به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امروز پنجشنبه (۲۷ بهمن) جلسه مرتبط با تسهیلگری مجوزهای دامداری های روستایی با حضور رئیس سازمان، سرپرست معاونت امور دام، مدیر طیور، مدیر دام و رئیس اداره حقوقی سازمان و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و  نماینده نظام صنفی کشاورزی در دفتر دکتر جعفری برگزار گردید.

مهدی جعفری در خصوص تسهیل در امور مرتبط با دامداری های روستایی تاکید کرد و گفت: می بایست از توان و تجربه کشاورزان و دامداران در امور مرتبط با خدمات کشاورزی در راستای رونق تولید استفاده بهینه کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای بررسی موانع مرتبط با تسهیل امور در مجوز های دامداری های روستایی قول مساعد داد.