به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، محمد حسین اکبری در قرارگاه تحقق شعار سال گفت: پیش بینی ما این است که در سال ۱۴۰۲ آمار تولید محصولات در بخش کشاورزی خراسان جنوبی به هزار و ۲۴۱ تن برسد.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: تکمیل و بهره برداری از طرح‌های زیر بنایی، افزایش بهره وری آب، تسهیل در فرایند صدور مجوزها، حمایت از سرمایه گذاری در فرآوری محصولات و توسعه کشت‌های قراردادی از برنامه‌های جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای تحقق شعار سال است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را با حفظ بهره وری آب در دستور کار داریم، بیان کرد: میزان تولید محصولات باغی خراسان جنوبی در سال گذشته ۲۰۶ هزار تن بوده است که پیش بینی ما بر این است که به ۲۱۶ هزار تن برسد.

اکبری ادامه داد: میزان تولید محصولات زراعی نیز ۷۸۲ هزار تن بوده است که پیش بینی ما بر این است که این آمار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۰ هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه میزان تولید محصولات مرتبط با طیور و آبزیان و دام حدود ۲۱۹ هزار تن در سال گذشته بوده است، یادآور شد: پیش بینی ما بر این است که این آمار به حدود ۲۲۵ تن در سال جدید برسد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مجموع طی سال گذشته هزار و ۲۰۷ تن تولید محصولات باغی، زراعی و … داشته‌ایم، یادآور شد: پیش بینی ما این است که در سال ۱۴۰۲ این آمار به هزار و ۲۴۱ تن برسد.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر در خراسان جنوبی هشت مجتمع گلخانه‌ی با ۲۰۴ هکتار وجود دارد که ۲۵ هکتار آن زیر کشت است، افزود: در صورت تأمین آب مورد نیز ۶۲ هکتار دیگر نیز در مجتمع‌های گلخانه‌ای به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در صورت تحقق این امر برای ۶۲۰ نفر دیگر نیز به صورت مستقیم در بخش کشاورزی اشتغال زایی ایجاد می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه اعتبار مورد نیاز برای افزایش تولید در بخش کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: واحدهای تولیدی خراسان جنوبی هم به تسهیلات سرمایه‌ای و هم به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز دارند.