به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان از تسریع در اجرای هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد.

اکبر محمدی گفت: استان خراسان جنوبی جزء ۱۸ استان پایلوت کشور برای اجرای هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری می باشد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: کنترل از راه دور، برنامه ریزی و زمان بندی آبیاری، اطلاع از هدر رفت و نشت آب، آبیاری و کوددهی و اصلاح الگوی مصرف آب از مزایای اجرای سیستم های هوشمند نوین آبیاری می باشد.