به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری در اولین جلسه هیئت امنای کارآفرینان برتر استان بعنوان عضو حقوقی این کانون گفت: کانون کارآفرینان برتر خراسان جنوبی رسالت سنگینی برای تحقق اهداف مورد نظر دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه مصوبات جلسات کانون می بایست قابلیت اجرایی پیدا کند، اظهار کرد: موارد و مشکلات قانونی در حوزه کارآفرینان احصا شود و توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.

وی به حضور بانوان موفق در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود:بعنوان عضو حقوقی کانون پیشنهاد داده شد که یک بانوی کارآفرین به عنوان نماینده بانوان کارآفرین انتخاب و در جلسات حضور داشته باشند.

جعفری با بیان اینکه تشکیل کانون کارآفرینان برتر،گامی موثر برای توسعه کارآفرینی در استان خواهد بود، گفت: اعضای هیئت امنای کانون کارآفرینان برتر خراسان جنوبی در کمیسیون های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز حضور ثابت داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: تصمیمات اخذ شده در جلسات به گونه‌ای باشد که دارای دامنه برخورداری بالا و عدم اجحاف در حق قشر خاص و بطور خاص رفاه عموم مد نظر قرار گیرد.

گفتنی است این جلسه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور اعضای کانون در دفتر معاونت مذکور برگزار گردید.