به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدي جعفري از پيگيري به منظور تخصيص سهميه جديد نهاده ذرت و سويا به استان و حمل فوري آن از مبادي ورودي كشور به استان خبر داد.

رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبی افزود: طي روزهاي جاري سهميه هاي اختصاصي به استان در حال حمل و تخليه در انبار بوده و تمام نهاده خريداري شده مرغداران و دامداران محترم كه از سامانه بازارگاه خريداري كرده اند تحويل اين مي گردد.

وي با اشاره به پرداخت كامل بدهي نهاده مرغداران و دامداران طي روزهاي آينده اشاره كرد و افزود: به منظور تداوم توليد در استان از تمام ظرفيت هاي موجود استفاده كرده ايم و در حال حاضر مشكلي در تامين و تحويل نهاده وجود ندارد.

وي افزود يكي از مشكلات اساسي در اين زمينه كمبود زير ساخت انباري جهت ذخيره سازي نهاده هاي بخش دام و طيور در استان مي باشد كه اميد است اين مشكل در استان مرتفع گردد.

وی ادامه داد: در همين راستا سرمايه گذاري هاي مناسبي در دست پيگيري است.

وي افزود: با پيگيري هاي مناسب در سهميه ٥ هزار تن جو مدت دار  سه ماهه ( بدون كارمزد) براي عشاير استان نيز اخذ گرديده كه آماده تحويل به متقاضيان مي باشد.